Du kan nå oss på flere måter

Ring 225 66 700, trykk på chat-ikonet eller skriv en melding for å få kontakt med en av våre rådgivere. Vi kan bidra til problemløsning og mestring.

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag: 

09.00 - 15.00

Torsdag:
09.00 - 18.00

Du kan  også henvende deg til oss via

Ønsker folk arbeid eller uføretrygd, og hva så...

Arbeidslivet kan for noen være en slitsom opplevelse. Spesielt for de som har helsemessige utfordringer kan arbeidslivet være vanskelig. 

 

Psykiske plager, muskel -og skjelettlidelser er blant de årsaker som gjør det vanskelig å fungere i arbeidslivet.

Noen har ikke lenger mulighet til å delta i arbeidslivet, og da blir det for noen snakk om uføretrygd. Men sier disse arbeidstakerne uten videre ja takk til uføretrygd?

Arbeidslivstelefonen mottar mange henvendelser, men nesten ingen handler om hjelp til å bli uføretrygdet. Men vi har mange henvendelsene som omhandler uføretrygd. Samtaler med fortvilte personer som ønsker å være i jobb og ikke havne på uføretrygd.

Arbeidslivet er stadig i endring, hvor krav til effektivitet og lønnsomhet råder. Omstilling har blitt vanlig, både i privat og offentlig sektor. Det stilles nye krav, og arbeidstakerne må følge med. Statistikk fra Rikstrygdeverket viser at halvparten av dem som er borte fra jobb i mer enn åtte uker aldri kommer tilbake til den arbeidsplassen og oppgavene de er sykmeldt fra.

Hva forteller så de som ringer oss? Her er et eksempel. En kvinnelig sykepleier på ca 40 år ringer til oss. Hun forteller at hun har vært sykmeldt siden i fjor pga. en kronisk leversykdom, som gjør at hun ikke kan ta tunge løft eller jobbe turnus. Hun har vært utplassert forskjellige stede, uten at  dette har fungert, men hennes høyeste ønske er å komme inn i ordinært fullt arbeid igjen.Hennes lege og Nav begynner nå snakke om uføretrygd, noe hun ikke ønsker. Hun er veldig frustrert, og er redd for å bli uføretrygdet.

Uføretrygd er ingen lettvint løsning. Det er en lang prosess der folk må omstille seg, rehabiliteres og sykemeldes. Mange må gi opp sin gamle jobb, gå over på andre ordninger, og til slutt kan man bli uføretrygdet. Flere opplever en periode med yrkesmessig nedtur, og usikkerhet etter lang tids innsats i arbeidslivet. Det fører til at den psykiske og fysiske helsen blir dårligere hos dem.

Vi på Arbeidslivstelefonen har erfaring med hvordan folk reagerer på forhold på jobben. Vi vet at problemer på jobben går ut over livssituasjonen generelt. Det som preger livet til den ansatte på jobben, preger det samme mennesket utenfor jobben og omvendt.

Kravene til arbeidsytelse støter flere folk ut fra arbeidslivet. Omstilling innbærer nesten alltid endring i arbeidsoppgaver, i noen tilfeller nedbemanning og oppsigelser. Dette fører til jobbusikkerhet.

Jobbusikkerhet påvirker vår psykiske helse. Det kan føre til at noen får angst, blir utbrent og får søvnproblemer. På lengre sikt får man også langtidssykemeldinger, og eventuelt ender man opp med en uføretrygd.

Folks ressurser til å takle omstillinger i arbeidslivet er forskjellig, og psykiske lidelser er en av de viktigste årsakene til folk blir uføre.

Her er et annet eksempel fra Arbeidslivstelefonen. En mann på ca. 50 år har slitt med angst i mange år. Han har likevel greid å være i jobb, men nå i kommunen der han jobber skjer det hele tiden omstillinger. Fra å ha en trygg jobbtilværelse og godt arbeidsmiljø, er arbeidsdagen blitt uforutsigbart, han må stadig omstille seg til nye arbeidsoppgaver og medarbeidere.Nå greier han ikke lengre å gå på jobb, og er fortvilet. Hans fastlege ber han vurdere om det er en løsning å søke om å få innvilget uføretrygd, noe han sterkt misliker.

Det å få innvilget en uføretrygd innbærer for mange mennesker at de mister en av de viktigste arenaene i livet, nemlig arbeidsplassen.Lønnet arbeid betraktes som viktig for sosial integrasjon og folks identitet. Arbeidet er selve tilknytningspunktet mellom den enkelte og samfunnet.

Arbeidet er ikke et individuelt fenomen, men hovedsaklig sosial virksomhet. Arbeidet er selve forutsetningen for vår materielle eksistens, og mange opplever at arbeidet viser at de er verdt noe.

Vår erfaring på Arbeidslivstelefonen, er at folk ikke ønsker, og uten videre sier ja takk til uføretrygd. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.