Du kan nå oss på flere måter

Ring 225 66 700, trykk på chat-ikonet eller skriv en melding for å få kontakt med en av våre rådgivere. Vi kan bidra til problemløsning og mestring.

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag: 

09.00 - 15.00

Torsdag:
09.00 - 18.00

Du kan  også henvende deg til oss via

Kan en bli sykemeldt av sorg?

Sorg rammer de aller fleste på et eller annet tidspunkt. Dette er en situasjon som i mange tilfeller går over men noen ganger er dette så alvorlig at det går ut over arbeidsplassen og det kan være vanskelig å gå på jobb. Hva gjør vi når vi ikke klarer å fungere eller gå på jobben?

Sorg er ifølge folketrygdloven ikke definert som en sykdom. Det er en normal reaksjon på en tøff situasjon som de fleste opplever flere ganger i livet. Det betyr også at en lege ikke i utgangspunktet kan sykmelde en arbeidstaker på grunn av sorg, med mindre sorgen utløser diagnostiserbare sykdommer som for eksempel depresjon.

Noen arbeidstakere vil takle å både gå gjennom sorgen og utføre sitt normale arbeid. Mens  andre vil være så preget at det går utover prestasjonene deres på jobben. For en arbeidsgiver er det viktig å ha motiverte og arbeidsomme medarbeidere som er på jobb, men oppstår det spesielle situasjoner kan det være utfordringer med å klare jobben.Det veldig godt for en ansatt å ha en leder en kan snakke fortrolig ved spesielle situasjoner. Sorgsituasjoner oppstår for alle i løpet av livet og da er det godt å ha noen å snakke med enten på jobb eller privat.

Sorg er en normal og naturlig reaksjon som de fleste opplever med jevne mellomrom. I tillegg er det et vanskelig definerbart begrep, ulike individer vil ofte ha en ulik oppfatning av hva som kan klassifiseres som sorg.

På denne bakgrunn skal heller ikke fastleger sykmelde arbeidstakere i sorg, da dette ikke antas å være en sykdom. Dersom sorg var en sykdom, ville det kunne oppstå vanskelige grensedragninger.  Skal en arbeidstaker ha krav på sykepenger som følge av familiehundens dødsfall eller på bakgrunn av en krangel med samboeren? Slike situasjoner er ikke sykdommer, men negative opplevelser ofte kombinert med sorg, men som ikke gir krav på sykepenger selv om de kan gå utover arbeidsprestasjonen.

En annen sak er selvsagt dersom sorgen medfører en dypere psykisk reaksjon, slik som depresjon og lignende tilstander. Dette kan være naturlig dersom man opplever dødsfall i nær familie, alvorlig sykdom, ulykker eller andre traumatiske hendelser. Slike reaksjoner vil ofte være omfattet av sykdomsbegrepet og gir rett til sykmelding og sykepenger

Norske lover regulerer heller ikke arbeidstakeres eventuelle rett til fri i forbindelse med situasjoner som normalt utløser sorg, slik som for eksempel dødsfall i nær familie. Dersom din ektemann går bort, har du i utgangspunktet ikke rett på fri selv til å gå i ektemannens begravelse. Men de fleste virksomheter i Norge har enten tariffestede eller lokale regler som regulerer fri i slike situasjoner, eller en praksis for hva som er normalt.
  
 Norske myndigheter overlater altså ansvaret til arbeidsgiver og arbeidstaker om sammen å komme frem til en fornuftig løsning i situasjoner der arbeidstakere opplever en mindre eller større krise i sitt liv som fører til en sorgreaksjon.

Det viktigste en arbeidsgiver gjør i et slikt tilfelle, er å sette seg ned og snakke om situasjonen med den aktuelle arbeidstakeren. Dersom det er rom for det i virksomheten og den ansatte er positivt til det, vil ofte en løsning med fleksibel arbeidstid eller redusert press på jobb være et alternativ. Forskning viser at de som klarer å opprettholde livets rutiner som blant annet jobb raskere lærer seg å leve med sorgen enn dem som blir helt fraværende.  

Husk at det er mye helse på en god arbeidsplass med gode kolleger. Det kan være bedre å gå på jobb enn å sitte alene hjemme og "sture" selv når sorgen rammer.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.